VOEDER DE VOGELS IN DE TUIN

In de winter hebben de vogels in de tuin het meest onze hulp nodig. Door de vogels in de herfst al te beginnen voederen weten ze in de winter waar ze voedsel kunnen vinden.  Je kan in elke tuin- dierenzaak vanalles vinden om aan onze vogels in de tuin voederen. Wanneer je nestkastjes in de tuin hebt hangen is het ook de moment om ze proper te maken, zo kunnen ze dit in de winter als schuilplaats gebruiken.

GRIJZE ROODSTAART

De grijze roodstaart (Psittacus erithacus) is één van de meest verkochte papegaaiensoorten in België en Europa. Het is sinds kort echter een bedreigde diersoort die voortaan de hoogste beschermingsgraad geniet. Vanaf begin 2017 zijn houders van deze soort papegaaien verplicht om hun vogel(s) bij de cel CITES aan te geven. Om de vogel te  kweken of te verkopen zal daarnaast een geldige identificatie en certificaat nodig zijn.  Lees HIER het volledige artikel op de site van KBOF

VOGEL VAN HET JAAR 2017

Net zoals vorige jaren kan je ook nu weer stemmen op de vogel van het jaar. Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf vogelsoorten in de kijker. Twaalf soorten waarvan de ene al wat bekender, kleurrijker of zeldzamer is dan de andere. Maar alle twaalf zijn ze een plaats in de schijnwerpers waard. Jij kunt mee bepalen welke soort in 2017 de titel 'Vogel van het Jaar' mag dragen. De genomineerden zijn: appelvink, blauwe reiger, boomkruiper, ekster, groene specht, kluut, kwartelkoning, oeverzwaluw, tafeleend, wespendief, wielewaal en de zanglijster. Stemmen kan je HIER

Vogels kweken is niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord, het is ook duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen.