15/10/2017 Natuurpunt:

Langstaartklauwier in het Zwin: een nieuwe soort voor België

Op 15 oktober werd in het Zwin in Knokke een Langstaartklauwier geringd. Deze soort werd nog nooit eerder in België gezien. Het is zelfs pas de vijfde keer dat deze Aziatische vogel in Europa opduikt.

 

Het gebeurt niet elk jaar dat er een nieuwe vogelsoort voor België wordt vastgesteld, maar 2017 is op dat vlak een echt boerenjaar. Na de Groene bijeneter en de Wenkbrauwalbatros was het op 15 oktober 2017 voor de derde keer raak.

Lees HIER verder.

 

Internet- en gazettenpraat

 

NATUURPUNT - 12/10/2017

Massaal veel overtrekkende roofvogels op komst

Oktober is dé topmaand van de vogeltrek. Natuurpunt organiseert zondag de tweede simultaantelling voor dit najaar: een 50-tal telposten verspreid over Vlaanderen zullen die dag van ’s morgens vroeg bemand worden. Met historische aantallen Buizerds en Kruisbekken op de telpost in Falsterbo (Zweden) zijn de verwachtingen hooggespannen.

 

De vorige dagen is er al veel trek geweest van Zanglijsters, Koperwieken, Aalscholvers en Vinken. Maar er zijn nog heel veel vogels op komst. Een goede maatstaf hiervoor bieden de tellingen in Falsterbo, het uiterste zuidwestelijke punt van Zweden. Veel vogels verzamelen daar om bij gunstig weer de grote oversteek te maken naar Denemarken. Sinds 1973 worden daar elke dag van het najaar de overtrekkende vogels geteld.

Lees HIER verder.

NATUURPUNT - 13/10/2017

Woestijntapuit zoekt koelte in Zeebrugge

De afgelopen dagen dook er een Woestijntapuit op in Zeebrugge. De soort broedt van de Noord-Afrikaanse steenwoestijnen en ruigtes tot in de Mongoolse steppen. En toch is er nu eentje in de Zeebrugse haven verzeild geraakt. Ietwat onverwacht, want we zagen nauwelijks oostenwind de afgelopen weken. Sinds de bijzondere vogel op 8 oktober voor het eerst gemeld werd op waarnemingen.be, rukten tientallen vogelaars uit.

Een zwarte staart en witte stuit, bleke wenkbrauwstreep, een zandbruine rug en een witte buik: spectaculair ziet zo’n vrouwtje Woestijntapuit er niet uit. Mannetjes zijn wat opvallender: frisser gekleurd en contrastrijker getekend.

Lees HIER verder.

NATUURPUNT - 25/09/2017

Zo herken je trekvogels in vlucht: online Trektelmodule 2.0 met beeld en geluid

Komende zaterdag, 30 september 2017 vindt EuroBirdwatch plaats, het jaarlijkse televenement om de vogeltrek in heel Europa in kaart te brengen. Verwacht wordt dat vogelkijkers in meer dan 40 landen de miljoenen overtrekkende vogels zullen tellen. Maar hoe kan je een overvliegende vink van een graspieper onderscheiden? En hoe verschilt de roep van een grote gele kwikstaart van die van een witte?

 

Om tellers te helpen overvliegende vogels te herkennen, hebben Gert Vandezande en Maxime Fajgenblat van Natuurstudiegroep Dijleland samen met Koen Leysen van Natuurpunt CVN, een online toepassing ontwikkeld – De Trektelmodule.

Het volledige artikel lees je HIER

 

VRT NIEUWS- 13/09/2017

Waarom we vogels niet meer horen zingen

"Waarom is het zo stil in de tuin?", "Waar zijn onze vogels naartoe?". De antwoorden zijn even geruststellend als... verontrustend. Dergelijke vragen zijn niet nieuw voor Natuurpunt. Elk jaar rond deze tijd stromen ze toe.  Een deel van de antwoorden heeft dan ook te maken met het seizoen.  "In de zomer wordt er volop gebroed en is er veel leven in de tuin", licht vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt toe. "Nu de zomer erop zit, verlaten de vogels hun nest om elders naar voedsel te zoeken. Daarom zien en horen we ze minder.

Lees het volledige artikel HIER

 

Nature Today - 13/09/2017

Komt het goed met de merel?

De laatste weken is er veel aandacht voor de merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor de merel?

 

De eerste uitbraak in Nederland van het usutuvirus was in 2016. Begin april dit jaar werd het virus opnieuw vastgesteld. Met name merels worden erdoor geveld. Begin september hadden Sovon en DWHC in totaal al ruim 1500 meldingen van dode vogels ontvangen. (Niet van al deze vogels is overigens vastgesteld of ze het virus daadwerkelijk droegen, maar het speelt waarschijnlijk wel een belangrijke rol.)

 

Met name in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant zijn veel meldingen binnengekomen van dode merels. Gedurende de zomer leek er bovendien sprake van een geleidelijke verschuiving naar het westen en noordoosten. De kaart hiernaast geeft de gemelde en de onderzochte vogels weer: groen is niet geïnfecteerd met usutuvirus, rood wel geïnfecteerd. Lees HIER verder.

 

Het Laatste Nieuws - 8/10/2016

De Goudvink bouwt al 56 jaar vogelnesten

De afgelopen zomer vlogen in de Sahara en aan de Blekerheide meer dan 1.100 pasgeboren vogels uit het nest. Dat is het werk van een achttal enthousiaste vogelliefhebbers van vereniging De Goudvink, die al sinds 1960 bestaat. "Het hadden er zelfs nog meer kunnen zijn, maar het mocht niet zijn", vertelt coördinator Eugeen Beenaerts (81).

 

In april begint het werk van De Goudvink. "Tot augustus volgen ze nauwgezet de 277 nestkastjes in de twee natuurgebieden. Ze houden jaarlijks tellingen bij en zo weten we hoeveel vogels er de nesten verlaten", verduidelijkt schepen van milieu Kris Verduyckt (sp.a). "Op het begin van deze jaargang hadden we veel eieren, maar het bleef niet duren. Er werden in de buurt wat bossen afgedaan en dat lawaai vinden de vogels niet fijn. Ook de massale regenval was niet bevorderlijk. Vorig jaar hadden we 200 jonge vogels meer." De vereniging spant zich intussen al 56 jaar in voor de kleine broedvogels zoals de koolmees, de pimpelmees en de bonte vliegenvanger. "Destijds was er een gebrek aan nestgelegenheid voor de broedvogels. Bij de oprichting van onze vereniging waren er enkele mensen die in het bos leefden en alles wisten over vogels. Intussen zijn we allemaal specialisten", lacht Eugeen. Momenteel is men alweer gestart met het winterklaar maken van de nestjes, zodat de vogels lekker warm zitten tijdens de koude wintermaanden. (BVDH) (Het orgineel vind je HIER)

Internetgazet - 4/10/2016

1100 vogel verlieten deze zomer hun nest

De Lommelse vogelpopulatie is afgelopen zomer flink uitgebreid. In de Sahara en Blekerheide alleen verlieten meer dan 1.100 jonge vogels het nest. Hoe men dat weet? “Verspreid over deze twee natuurgebieden hangen 277 nestkastjes voor kleine broedvogels,” legt schepen van milieu Kris Verduyckt uit. “Die worden van april tot augustus nauwgezet opgevolgd en gemonitord door een achttal enthousiaste vogelliefhebbers van vereniging De Goudvink. Zij beheren al sinds 1960 de nestkasten in onze stad en houden jaarlijks tellingen bij.”

“Ons werk begint in april, bij het begin van het broedseizoen,” zegt Eugeen Beenaerts van De Goudvink. “Dan doen we onze eerste ronde langs de kasten en tellen we of en hoeveel eieren er aanwezig zijn. In mei, juni en juli volgen opnieuw meerdere controles om te checken hoeveel jongen er effectief uitgebroed en uitgevlogen zijn.” Die tellingen leveren steevast interessante resultaten op. Zo weten we dat er dit jaar ruim 1.100 jongen uitgevlogen zijn. De meest voorkomende soorten zijn de koolmees (343), de pimpelmees (253) en de bonte vliegenvanger (441). Zeldzamer zijn de zwartkopmees (20), de gekraagde roodstaart (27), de boomklever (6), de kuifmees (6) en het roodborstje (5).

“Een mooi resultaat, maar we hebben ook al betere jaren gekend. Het regenachtige en koude voorjaar zit daar zeker voor iets tussen,” zegt Eugeen. “Ondertussen gaat het werk gewoon verder. Afgelopen maand zijn we gestart met het winterklaar maken van de nesten. De kasten worden één voor één proper gemaakt zodat de vogels kunnen schuilen tegen de koude in de winter.”

Vogels kweken is niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord, het is ook duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen.